ข่าวและประกาศ

ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี

 
Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 9:33 AM
 

สีชอล์ค ผลงานอาจารย์บุญรอด บัวเจริญ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 9:34 AM
 

สีชอล์ค


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 9:35 AM
 

สีชอล์ค


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 9:36 AM
 

สีน้ำ ผลงานจากสมาคมศิลปะแห่งประเทศไทย


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 9:37 AM
 

สีน้ำ ผลงานจากสมาคมศิลปะแห่งประเทศไทย อาจารย์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง

การใช้เทคนิคแห้งบนแห้ง ด้วยทีแปรงที่แม่นยำและปาดด้วยความมั่นใจ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 9:38 AM
 
ผลงาน   อาจารย์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง

 

 


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 9:39 AM
 

ผลงาน   อาจารย์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 21 February 2020, 10:49 AM
 

ภาพสีน้ำ cr.painting world

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 21 February 2020, 11:07 AM
 

ภาพสีน้ำ cr.painting world


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 1:16 PM
 


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 1:18 PM
 


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสี
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 1:23 PM