ข่าวและประกาศ

ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง

 
Picture of Phensri Onkla
ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Thursday, 20 February 2020, 3:33 PM
 

กิจกรรมการทำงานหัวข้อการจัดองค์ประกอบศิลป์

Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Thursday, 20 February 2020, 3:34 PM
 

กิจกรรมการสร้างผลงานในห้องเรียน


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Monday, 24 February 2020, 4:17 PM
 

กิจกรรมการสร้างผลงาน


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Thursday, 20 February 2020, 3:37 PM
 

การสร้างงานการจัดองค์ประกอบ


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Thursday, 20 February 2020, 3:38 PM
 

การสร้างงานการจัดองค์ประกอบ


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Thursday, 20 February 2020, 3:38 PM
 

การสร้างงานการจัดองค์ประกอบ


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Thursday, 20 February 2020, 3:38 PM
 

การสร้างงานการจัดองค์ประกอบ


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Thursday, 20 February 2020, 3:39 PM
 

การสร้างงานการจัดองค์ประกอบ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 3:48 PM
 

เยี่ยมเลยครับ 

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Thursday, 20 February 2020, 3:48 PM
 

รอชมผลงานสำเร็จ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 21 February 2020, 5:36 PM
 

รอชมค่ะ ตั้งใจกันมากเลย

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Monday, 24 February 2020, 2:35 PM
 

รอชมนะคะ

Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Monday, 24 February 2020, 4:16 PM
 

กิจกรรมการทำงานในห้องเรียน


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Monday, 24 February 2020, 4:17 PM
 

กิจกรรมการสร้างผลงาน


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Monday, 24 February 2020, 4:17 PM
 

กิจกรรมการสร้างผลงาน


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Monday, 24 February 2020, 4:18 PM
 

กิจกรรมการสร้างผลงาน


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Monday, 24 February 2020, 4:18 PM
 

กิจกรรมการสร้างผลงาน


Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Tuesday, 25 February 2020, 6:26 PM
 

สวยมากเลยค่ะ

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Tuesday, 25 February 2020, 6:26 PM
 

สวยมากเลยค่ะ

Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Phensri Onkla - Monday, 24 February 2020, 4:18 PM
 

กิจกรรมการสร้างผลงาน


Picture of นฤพนธ์ เกตุกัน
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by นฤพนธ์ เกตุกัน - Monday, 24 February 2020, 4:34 PM
 

ส่งงานครับ 


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:27 AM
 

ลองเพิ่มเติมน้ำหนักสีดูนะคะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:32 AM
 

ปรับสีให้เข้ม ใส่รายละเอียดเพิ่มดูครับ

Picture of ชวกร เกตุกัน
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ชวกร เกตุกัน - Monday, 24 February 2020, 4:35 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:28 AM
 

ใส่รายละเอียดอีกหน่อย เพิ่มเส้น รูปร่าง รูปทรงเข้าไปอีกได้นะคะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:32 AM
 

เพิ่มเติมดูครับ งานยังโล่งอยู่มาก

Picture of ไชยวัฒน์ โฉมรัมย์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ไชยวัฒน์ โฉมรัมย์ - Monday, 24 February 2020, 4:39 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of วาศินี โสอุดม
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by วาศินี โสอุดม - Wednesday, 26 February 2020, 9:17 AM
 

สวยนะค่ะ

Picture of พลอยชมภู บูชาบุญ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by พลอยชมภู บูชาบุญ - Wednesday, 26 February 2020, 9:20 AM
 

สวยค่ะ

Picture of ต้นน้ำ พิกุลศรี
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ต้นน้ำ พิกุลศรี - Wednesday, 26 February 2020, 9:25 AM
 

สวยมากครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:32 AM
 

ลองเพิ่มเติมรายละเอียดดูนะคะ หาจุดเด่นของภาพให้ได้เลือกใช้สี น้ำหนักและพื้นที่ว่างให้เหมาะสม

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:32 AM
 

น่าสนใจครับ หาวัตถุใส่เพิ่มส่วนด้านหลังครับ

Picture of ฐปกรณ์ ทองแฉล้ม
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ฐปกรณ์ ทองแฉล้ม - Monday, 24 February 2020, 4:40 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of จิรัชญา ทับกุล
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรัชญา ทับกุล - Tuesday, 25 February 2020, 9:42 AM
 

สวย

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:32 AM
 

ในส่วนพื้นหลังเพิ่มวัตถุอีกนิด ลองดูค่ะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:33 AM
 

องค์ประกอบยังกระจายอยู่มาก ลองใช้เส้นผนวกเข้าด้วยกันครับ

Picture of ณัฐพร โคกคะจันทร์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ณัฐพร โคกคะจันทร์ - Monday, 24 February 2020, 4:41 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:33 AM
 

องค์ประกอบน่าสนใจ ลองปรับการลงสีอีกนิดค่ะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:33 AM
 

องค์ประกอบดีครับ ปรับการลงสีอีกนิด แจ่มเลย

Picture of จิรายุ มูลเทศ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรายุ มูลเทศ - Monday, 24 February 2020, 4:42 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of ฑีรพัฒน์ เลิศสมจิตร
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ฑีรพัฒน์ เลิศสมจิตร - Tuesday, 25 February 2020, 9:39 AM
 

สวยคับ


Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Tuesday, 25 February 2020, 9:41 AM
 

สวยครับบบ

Picture of สุภาพร วงค์สุวรรณ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุภาพร วงค์สุวรรณ - Tuesday, 25 February 2020, 9:49 AM
 

สวยค่ะ

Picture of จิดาภา จันทร์ศิริ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิดาภา จันทร์ศิริ - Tuesday, 25 February 2020, 9:50 AM
 

สวยค่ะ

Picture of ธนโชติ โพธิ์อ่อง
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ธนโชติ โพธิ์อ่อง - Wednesday, 26 February 2020, 9:06 AM
 

สวยครับ

Picture of จักรกฤษ ชำนาญหมอ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จักรกฤษ ชำนาญหมอ - Wednesday, 26 February 2020, 9:28 AM
 

สวยครับ

Picture of ณัฐวุฒิ สุวรรณศร
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ณัฐวุฒิ สุวรรณศร - Wednesday, 26 February 2020, 9:31 AM
 

สวยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:34 AM
 

หลักการใช้สี 80:20 ลองเพิ่มส่วนที่น่าจะเป็นแสงเงาอีกนิด ลองดูค่ะ ภาพจะเด่นขึ้นมา

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:34 AM
 

ดีครับ องค์ประกอบดี ปรับโทนสีอีกนิด ใช้ได้เลย

Picture of ธีรภัทร คนแคล่ว
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ธีรภัทร คนแคล่ว - Monday, 24 February 2020, 4:44 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Tuesday, 25 February 2020, 9:37 AM
 

สวยครับ

Picture of จิดาภา จันทร์ศิริ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิดาภา จันทร์ศิริ - Tuesday, 25 February 2020, 9:45 AM
 
สวยค่ะ
Picture of สุภาพร วงค์สุวรรณ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุภาพร วงค์สุวรรณ - Tuesday, 25 February 2020, 9:49 AM
 

สวยค่ะ

Picture of ภาคภูมิ แทนเคน
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ภาคภูมิ แทนเคน - Wednesday, 26 February 2020, 7:51 AM
 

สวยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:34 AM
 

องค์ประกอบดี ลองดูเรื่องน้ำหนักนะคะ เพิ่มเติมจะสวยมาก

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:34 AM
 
ปรับขนาดของวัตถุ เพิ่มเติมส่วนที่เป็นจุดเด่นครับ
Picture of พีรพัฒน์ ชาจันทึก
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by พีรพัฒน์ ชาจันทึก - Monday, 24 February 2020, 4:47 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:35 AM
 

วัตถุที่มีกระจายอยู่บนงาน ลองนำมาผนวกกันและปรับขนาดดูค่ะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:35 AM
 

องค์ประกอบกระจายทั้งรูปลองวางวัตถุทับกันดูนะครับ เพิ่มขนาดอีกนิด

Picture of ณัฐชนน บุญกลิ่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ณัฐชนน บุญกลิ่น - Monday, 24 February 2020, 4:48 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:35 AM
 

งานยังโล่งไปนิดนะคะ ลองเพิ่มเติมรายละเอียดอีกหน่อย

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:35 AM
 

ขอรายละเอียดเพิ่มกว่านี้ครับ 

Picture of อรรณพ แซ่ปัง
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by อรรณพ แซ่ปัง - Monday, 24 February 2020, 4:49 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:36 AM
 

ลองหาจุดเด่น เพิ่มเติมน้ำหนักแสงเงาดูค่ะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:36 AM
 

รายละเอียดเพิ่ม ปรับสี และแสงเงาดูครับ

Picture of ดวงพร พูดี
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ดวงพร พูดี - Monday, 24 February 2020, 4:50 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of จิรัชญา ทับกุล
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรัชญา ทับกุล - Tuesday, 25 February 2020, 9:46 AM
 

สวยมากค่ะ

Picture of สุภาพร วงค์สุวรรณ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุภาพร วงค์สุวรรณ - Tuesday, 25 February 2020, 9:46 AM
 

สวยมากค่ะ

Picture of ศศิรินทร์ อินเขียว
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ศศิรินทร์ อินเขียว - Tuesday, 25 February 2020, 3:35 PM
 
สวยงามค่ะ
Picture of พลอย เจริญพันธ์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by พลอย เจริญพันธ์ - Wednesday, 26 February 2020, 9:09 AM
 

สวยค่ะ

Picture of จิรัชญา ทับกุล
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรัชญา ทับกุล - Thursday, 27 February 2020, 2:23 PM
 

สวยมากค่ะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:39 AM
 

ลองเพิ่มแสงเงาในส่วนที่เป็นวัตถุดูนะคะ ภาพรวมโอเคเลย หาจุดที่เด่นมากๆ อีกนิด

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:36 AM
 

ใช้ได้เลยครับ องค์ประกอบน่าสนใจ ใช้สีดี ควรหาจุดเด่นอีกนิดครับ

Picture of ขนิษฐา อำคา
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ขนิษฐา อำคา - Monday, 24 February 2020, 4:51 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of ศศิธร กำเนิดสุข
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ศศิธร กำเนิดสุข - Wednesday, 26 February 2020, 9:13 AM
 

สวยมากค่ะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:39 AM
 

ใส่รายละเอียดอีกนิดค่ะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:37 AM
 
ขอรายละเอียดเพิ่มในส่วนของลายที่ร่างไว้ครับ
Picture of วทันยา แกว่นธัญกิจ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by วทันยา แกว่นธัญกิจ - Monday, 24 February 2020, 4:52 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:39 AM
 

ลองเพิ่มรายละเอียดดูนะคะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:38 AM
 

ใส่เส้นเพื่อเชื่อมโยงวัตถุอีกนิดครับ


Picture of ศิโรรัตน์ ทองแฉล้ม
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ศิโรรัตน์ ทองแฉล้ม - Monday, 24 February 2020, 4:53 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of สุภาพร วงค์สุวรรณ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุภาพร วงค์สุวรรณ - Tuesday, 25 February 2020, 9:48 AM
 

สวยมากค่ะ

Picture of ณัฐทิชา พินธุ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ณัฐทิชา พินธุ - Wednesday, 26 February 2020, 6:47 AM
 

สวยงามมากค่ะ

Picture of ภภัสสร ฝาชัยภูมิ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ภภัสสร ฝาชัยภูมิ - Wednesday, 26 February 2020, 9:02 AM
 

สวยมากเลยค่ะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:41 AM
 

องค์ประกอบน่าสนใจมาก ลองเลือกใช้สี 80:20 ดูค่ะ ส่วนที่รายละเอียดเยอะๆ ใช้เส้นช่วยเพื่อให้เห็นสิ่งที่จะนำเสนอ โดยรวมดีค่ะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:39 AM
 

น่าสนใจมาก ดีครับองค์ประกอบดี รายละเอียดเหมาะสม สีดีครับ เก่งมาก

Picture of รจนา พิมพา
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by รจนา พิมพา - Monday, 24 February 2020, 4:55 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:41 AM
 

ลองใส่รายละเอียดดูนะคะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:39 AM
 

ยังโล่งไปนะครับ ลองเพิ่มดู

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:40 AM
 

เพิ่มอีกนิดครับ ใช้สีดีแล้ว

Picture of พลอยจันทร์ กล่ำโพธิ์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by พลอยจันทร์ กล่ำโพธิ์ - Monday, 24 February 2020, 4:56 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of จิรัชญา ทับกุล
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรัชญา ทับกุล - Tuesday, 25 February 2020, 9:46 AM
 

สวยค่ะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:42 AM
 

ใส่รายละเอียดเพิ่มอีกนิดค่ะ

Picture of ศโรรส ธิชา
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ศโรรส ธิชา - Monday, 24 February 2020, 4:57 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:42 AM
 

หาจุดเด่นของภาพ ลองเลือกการใช้สี รูปร่างรูปทรงหรือน้ำหนักแสงเงาดูค่ะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:40 AM
 

ลองเพิ่มน้ำหนักดูนะครับ

Picture of กฤติกา ณะราชา
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by กฤติกา ณะราชา - Monday, 24 February 2020, 4:59 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Tuesday, 25 February 2020, 9:39 AM
 

สวยครับบ

Picture of จิรัชญา ทับกุล
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by จิรัชญา ทับกุล - Thursday, 27 February 2020, 2:24 PM
 

สวยค่ะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:43 AM
 

ขอรายละเอียดส่วนมที่เป็นพื้นที่ว่างนะคะ ลองดู

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:40 AM
 

ขอรายละเอียดเพิ่มอีกนิด ปรับน้ำหนักอีกหน่อย ใช้ได้เลยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 24 February 2020, 7:08 PM
 

เตรียมนำเสนอผลงานนะคะ เพื่อนๆ จะมาช่วยกันประเมินผลงานเราด้วย

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Monday, 24 February 2020, 8:27 PM
 

สุดยอดเลยครับ

Picture of ยุทธพงษ์ สีจันทร์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ยุทธพงษ์ สีจันทร์ - Tuesday, 25 February 2020, 6:36 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:43 AM
 

ลองใส่รายละเอียดดูนะคะ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:41 AM
 

ลองดูเรื่องการใช้น้ำหนักและแสงเงานะครับ

Picture of ชัยวัฒน์ พรมกัณฑ์
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ชัยวัฒน์ พรมกัณฑ์ - Wednesday, 26 February 2020, 9:01 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:44 AM
 

ภาพดูกลมกลืนไป ไม่มีจุดเด่น ลองเพิ่มน้ำหนักสีดูนะคะ 

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:41 AM
 

ลองดูหลักการใช้สี น้ำหนัก แสงเงา และจุดเด่นนะครับ

Picture of ธีรศักดิ์ มูลเทศ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ธีรศักดิ์ มูลเทศ - Wednesday, 26 February 2020, 9:29 PM
 

เร่งงานอยู่ครับ T_T


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by สุริยา ฉิมมั่น - Friday, 28 February 2020, 10:41 AM
 

สู้ๆ ครับ

Picture of ภูวดล หอมเอื้อม
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ภูวดล หอมเอื้อม - Saturday, 29 February 2020, 11:37 AM
 

ส่งงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Saturday, 29 February 2020, 11:52 AM
 
พื้นที่ว่างยังมี ใส่รายละเอียดเพิ่มหน่อยนะคะ
Picture of ธีรศักดิ์ มูลเทศ
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by ธีรศักดิ์ มูลเทศ - Saturday, 29 February 2020, 11:46 AM
 

ส่งงานครับผม


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Saturday, 29 February 2020, 11:53 AM
 

องค์ประกอบค่อนข้างดี ลองปรับขนาดอีกนิดค่ะ ให้จุดเด่นเด่นกว่านี้หน่อย ใส่เส้นและเพิ่มสี ใช้ได้เลยค่ะ

Picture of อริสา นักธรรม
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by อริสา นักธรรม - Monday, 2 March 2020, 3:07 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ขอเด็กๆ บ้านโพธิ์อวดบ้าง
by Nattaporn Aungpaporn - Tuesday, 3 March 2020, 9:09 AM
 

งานยังโล่งไปนะคะ ลองเพิ่มเติมอีกนิด