ข่าวและประกาศ

รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้

 
Picture of Nattaporn Aungpaporn
รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by Nattaporn Aungpaporn - Tuesday, 25 February 2020, 11:17 AM
 

นักเรียนที่เข้าชมแหล่งเรียนรู้ภายนอก โพสรายงานที่นี่

Picture of ภาณุพงศ์ ถินแพ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ภาณุพงศ์ ถินแพ - Tuesday, 25 February 2020, 11:24 AM
 

วันนี้ดูยูทูปเรื่องเทคนิคการใช้สีน้ำ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:18 PM
 

เยี่ยม

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by Nattaporn Aungpaporn - Wednesday, 4 March 2020, 5:03 PM
 

ดูแล้วนำมาลองปรับใช้

Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Tuesday, 25 February 2020, 11:20 AM
 

สวัสดีผมมีเทคนิคมานำเสนอระบายสีน้ำ


Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Tuesday, 25 February 2020, 11:23 AM
 
ยูทูปลิ้งนี้เป็นความรู้ด้านศิลปะเป็นเทคนิคที่ดี
Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:18 PM
 

นำมาสร้างผลงานแปลกๆ ครับ

Picture of สุภาพร วงค์สุวรรณ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุภาพร วงค์สุวรรณ - Tuesday, 25 February 2020, 11:20 AM
 

วันนี้ดู diy เรื่องเทคนิคการวาดภาพสีน้ำ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:18 PM
 

น่าสนใจครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by Nattaporn Aungpaporn - Wednesday, 4 March 2020, 5:04 PM
 

ดูแล้วลองมาทำดูบ้าง

Picture of สุภาพร วงค์สุวรรณ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุภาพร วงค์สุวรรณ - Tuesday, 25 February 2020, 11:25 AM
 


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:18 PM
 

เยี่ยมเลยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by Nattaporn Aungpaporn - Wednesday, 4 March 2020, 5:04 PM
 

น่าสนใจ

Picture of จิรัชญา ทับกุล
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by จิรัชญา ทับกุล - Tuesday, 25 February 2020, 11:26 AM
 


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:17 PM
 

ดีครับ

Picture of ฑีรพัฒน์ เลิศสมจิตร
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ฑีรพัฒน์ เลิศสมจิตร - Tuesday, 25 February 2020, 11:28 AM
 

https://youtu.be/VXcJqq6Mt8c 

Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Tuesday, 25 February 2020, 11:29 AM
 
Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:17 PM
 

ใช้สร้างงานสื่อผสมได้ครับ

Picture of ฑีรพัฒน์ เลิศสมจิตร
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ฑีรพัฒน์ เลิศสมจิตร - Tuesday, 25 February 2020, 11:32 AM
 

ดูเรื่องการลากสีครับ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:17 PM
 

น่าสนใจครับ เทคนิคแปลกๆ

Picture of ภภัสสร ฝาชัยภูมิ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ภภัสสร ฝาชัยภูมิ - Tuesday, 25 February 2020, 1:24 PM
 

ดูยูทูปเพิ่มเติมค่ะ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:16 PM
 

เยี่ยมเลยครับ

Picture of ณัฐทิชา พินธุ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ณัฐทิชา พินธุ - Tuesday, 25 February 2020, 1:26 PM
 

ดูยูทูปเพิ่มเติมค่ะ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:16 PM
 

ดีมากครับ

Picture of พลอยชมภู บูชาบุญ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by พลอยชมภู บูชาบุญ - Tuesday, 25 February 2020, 1:28 PM
 

เพิ่มเติมจากยูทูปค่ะ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:16 PM
 

ดีเลยครับ

Picture of วิภาดา วาสนา
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by วิภาดา วาสนา - Tuesday, 25 February 2020, 1:32 PM
 

ดูยูทูปเพิ่มเติมค่ะ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:15 PM
 

รอชมพัฒนาการนะครับ

Picture of ภาคภูมิ แทนเคน
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ภาคภูมิ แทนเคน - Tuesday, 25 February 2020, 1:33 PM
 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม


Picture of ณัฐวุฒิ สุวรรณศร
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ณัฐวุฒิ สุวรรณศร - Tuesday, 25 February 2020, 1:37 PM
 

ดูยูทูปเพิ่มเติมครับ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:15 PM
 

ดีมากครับ

Picture of ธเนศ คำลอย
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ธเนศ คำลอย - Tuesday, 25 February 2020, 1:39 PM
 
ดูยูทูปเพิ่มเติมครับ

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:15 PM
 

เยี่ยมเลยครับ

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Tuesday, 25 February 2020, 1:40 PM
 

ดูยูทูปเพิ่มเติมคะ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:14 PM
 

เยี่ยมครับ

Picture of ภูวรินทร์ มีศรี
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ภูวรินทร์ มีศรี - Tuesday, 25 February 2020, 1:45 PM
 

ดูยูทูปเพิ่มเติมครับPicture of วาศินี โสอุดม
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by วาศินี โสอุดม - Tuesday, 25 February 2020, 1:52 PM
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกค่ะ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:14 PM
 

ดีเลยครับ นำมาประยุกต์สร้างผลงาน

Picture of ธนโชติ โพธิ์อ่อง
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ธนโชติ โพธิ์อ่อง - Tuesday, 25 February 2020, 2:00 PM
 

 ดูจากยูทูปครับ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:14 PM
 

เยี่ยมครับ

Picture of ภภัสสร ฝาชัยภูมิ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ภภัสสร ฝาชัยภูมิ - Tuesday, 25 February 2020, 5:42 PM
 

ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ


Picture of ณัฐทิชา พินธุ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ณัฐทิชา พินธุ - Tuesday, 25 February 2020, 6:08 PM
 

ศึกษาเพิ่มเติมทางยูทูปค่ะ


Picture of วิภาดา วาสนา
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by วิภาดา วาสนา - Tuesday, 25 February 2020, 6:16 PM
 
ดูเพิ่มเติมค่ะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by Nattaporn Aungpaporn - Tuesday, 25 February 2020, 6:17 PM
 

นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้สร้างงานด้วยนะคะทุกคน

Picture of ธนโชติ โพธิ์อ่อง
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ธนโชติ โพธิ์อ่อง - Tuesday, 25 February 2020, 6:21 PM
 

ดูยูทูปเกี่ยวกับงานจิตรกรรมครับ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:13 PM
 

ดีมากเลยครับ

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Tuesday, 25 February 2020, 6:34 PM
 

เรียนรู้เติมเติมค่ะ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:13 PM
 

รอชมผลงานนะครับ

Picture of ชลธิชา อุดทอง
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ชลธิชา อุดทอง - Tuesday, 25 February 2020, 6:35 PM
 

เรียนรู้เพิ่มเติมจากยูทูปค่ะ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:12 PM
 

ดีมากๆ เลยครับ

Picture of ภูวรินทร์ มีศรี
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ภูวรินทร์ มีศรี - Tuesday, 25 February 2020, 6:42 PM
 

เพิ่มเติมการใช้สรน้ำครับ


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:06 PM
 

เยี่ยมเลยครับ

Picture of ศศิรินทร์ อินเขียว
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ศศิรินทร์ อินเขียว - Wednesday, 26 February 2020, 7:44 AM
 

นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมจากการค้นหาข้อมูลแล้ว ให้นำมาใช้ในผลงานของตนเองด้วยนะคะ  

รอชมผลงานของทุกคนนะคะ

Picture of จิดาภา อ่อนนุ่ม
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by จิดาภา อ่อนนุ่ม - Thursday, 27 February 2020, 8:59 PM
 

วันนี้ดูคริปสอนวาดดอกลาเวนเดอร์เเบบไม่ต้องร่างดินสอค่ะ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 9:26 AM
 

เยี่ยมเลย เตรียมสร้างผลงานชิ้นต่อไป

Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:12 PM
 

รอชมผลงานครับ

Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Wednesday, 4 March 2020, 10:46 AM
 

การเขียนสีชอล์ค


Picture of สุริยา ฉิมมั่น
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by สุริยา ฉิมมั่น - Wednesday, 4 March 2020, 12:06 PM
 

เยี่ยม

Picture of ขนิษฐา อำคา
เรียนรู้การสร้างงานจากสีอะครีลิคค่ะ
by ขนิษฐา อำคา - Thursday, 5 March 2020, 10:33 AM
 


Picture of ธีรภัทร คนแคล่ว
ดูเป็นไอเดียครับ
by ธีรภัทร คนแคล่ว - Thursday, 5 March 2020, 10:35 AM
 


Picture of ศิโรรัตน์ ทองแฉล้ม
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ศิโรรัตน์ ทองแฉล้ม - Thursday, 5 March 2020, 10:37 AM
 

เทคนิคดีมากค่ะ

Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Monday, 9 March 2020, 9:17 PM
 

วันนี้ผมดูเรื่องสื่อผสมครับบ


Picture of ภูวดล หอมเอื้อม
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ภูวดล หอมเอื้อม - Monday, 9 March 2020, 10:14 PM
 


Picture of ภูวดล หอมเอื้อม
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ภูวดล หอมเอื้อม - Monday, 9 March 2020, 10:16 PM
 


Picture of ชัยวัฒน์ พรมกัณฑ์
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ชัยวัฒน์ พรมกัณฑ์ - Monday, 9 March 2020, 10:17 PM
 


Picture of ศโรรส ธิชา
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ศโรรส ธิชา - Thursday, 12 March 2020, 11:15 AM
 


Picture of ฐปกรณ์ ทองแฉล้ม
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ฐปกรณ์ ทองแฉล้ม - Thursday, 12 March 2020, 11:16 AM
 


Picture of กฤติกา ณะราชา
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by กฤติกา ณะราชา - Thursday, 12 March 2020, 11:17 AM
 


Picture of อรรณพ แซ่ปัง
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by อรรณพ แซ่ปัง - Thursday, 12 March 2020, 11:18 AM
 


Picture of วทันยา แกว่นธัญกิจ
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by วทันยา แกว่นธัญกิจ - Thursday, 12 March 2020, 11:19 AM
 


Picture of ธีรภัทร คนแคล่ว
ตอบ: รายงานการเข้าชมแหล่งเรียนรู้
by ธีรภัทร คนแคล่ว - Thursday, 12 March 2020, 11:20 AM