ข่าวและประกาศ

ดงซ่อมเริ่มลองเทคนิคสีน้ำอย่างง่ายแล้วค่ะ

 
Picture of Nattaporn Aungpaporn
ดงซ่อมเริ่มลองเทคนิคสีน้ำอย่างง่ายแล้วค่ะ
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 10:01 AM
 

การวาดดอกไม้โดยไม่ต้องร่าง


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ดงซ่อมเริ่มลองเทคนิคสีน้ำอย่างง่ายแล้วค่ะ
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 10:02 AM
 

ทดลองเขียนสีน้ำ โดยไม่ร่างภาพ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ดงซ่อมเริ่มลองเทคนิคสีน้ำอย่างง่ายแล้วค่ะ
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 10:25 AM
 

ทดลองเขียนสีน้ำ โดยไม่ร่างภาพ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ดงซ่อมเริ่มลองเทคนิคสีน้ำอย่างง่ายแล้วค่ะ
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 28 February 2020, 10:25 AM
 

ทดลองเขียนสีน้ำ โดยไม่ร่างภาพ


Picture of Phensri Onkla
ตอบ: ดงซ่อมเริ่มลองเทคนิคสีน้ำอย่างง่ายแล้วค่ะ
by Phensri Onkla - Friday, 28 February 2020, 11:20 AM
 

เยี่ยมไปเลย รอชมผลงานจิตรกรรมนะคะ

Picture of ศศิรินทร์ อินเขียว
ตอบ: ดงซ่อมเริ่มลองเทคนิคสีน้ำอย่างง่ายแล้วค่ะ
by ศศิรินทร์ อินเขียว - Friday, 28 February 2020, 12:51 PM
 

เยี่ยมเลยค่ะ รอชมผลงานนะคะ