ข่าวและประกาศ

กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม

 
Picture of Nattaporn Aungpaporn
กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:40 AM
 

กิจกรรมในชั่วโมง เด็กๆ ตั้งใจมาก


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:40 AM
 

ก่อนการสร้างงานทำแบบทดสอบแข่งกับเวลา

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:41 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:41 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:42 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:42 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:42 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:43 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:43 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:43 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:44 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:44 AM
 

สร้างผลงานชิ้นที่ 2


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: กิจกรรมการสร้างผลงานชิ้นที่ 2 งานจิตรกรรม
by Nattaporn Aungpaporn - Thursday, 5 March 2020, 10:44 AM
 

 ผลงานชิ้นที่ 2