ข่าวและประกาศ

ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน

 
Picture of ศศิรินทร์ อินเขียว
ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ศศิรินทร์ อินเขียว - Thursday, 5 March 2020, 2:54 PM
 

ส่งผลงานตรงนี้ได้เลยนะคะ 

Picture of ภาคภูมิ แทนเคน
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภาคภูมิ แทนเคน - Thursday, 5 March 2020, 2:56 PM
 

ส่งผลงานครับ


Picture of ภูวรินทร์ มีศรี
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภูวรินทร์ มีศรี - Friday, 6 March 2020, 2:02 PM
 

สวยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:52 AM
 

พื้นหลังน่าจะลงสีด้วยนะคะ

Picture of ภภัสสร ฝาชัยภูมิ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภภัสสร ฝาชัยภูมิ - Monday, 9 March 2020, 4:39 PM
 

สวยค่ะ

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Monday, 9 March 2020, 5:29 PM
 

สวยมากค่ะ

Picture of ธนโชติ โพธิ์อ่อง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ธนโชติ โพธิ์อ่อง - Thursday, 5 March 2020, 3:00 PM
 

ส่งผลงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:53 AM
 

ไม่มีรายละเอียดของภาพเลยค่ะ เพิ่มเติมอีกนิดนะคะ

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Thursday, 5 March 2020, 3:02 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:53 AM
 

การใช้สีพื้นและวัตถุไม่แยกโทน ทำให้ภาพดูกลืนกันไปหมด ลองปรับดูนะคะ

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Monday, 9 March 2020, 5:30 PM
 

ค่ะ

Picture of ชลธิชา อุดทอง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ชลธิชา อุดทอง - Thursday, 5 March 2020, 3:04 PM
 

ส่งงานค่ะ


Picture of ธนโชติ โพธิ์อ่อง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ธนโชติ โพธิ์อ่อง - Friday, 6 March 2020, 2:36 PM
 

สวยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:54 AM
 

ภาพทิวทัศน์ต้นไม้ น่ารักดีค่ะ แต่รายละเอียดน้อยไปนิดค่ะ

Picture of ภภัสสร ฝาชัยภูมิ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภภัสสร ฝาชัยภูมิ - Monday, 9 March 2020, 4:40 PM
 

สวยมากค่ะ

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Monday, 9 March 2020, 5:31 PM
 

สวยมากเลยจ้า


Picture of พลอย เจริญพันธ์
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by พลอย เจริญพันธ์ - Thursday, 5 March 2020, 3:06 PM
 

ส่งผลงานค่ะ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:55 AM
 

มีความมั่นใจในการลงสี เป็นแนวนามธรรม มีความกล้าใช้สีดีค่ะ

Picture of วิภาดา วาสนา
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by วิภาดา วาสนา - Thursday, 5 March 2020, 3:09 PM
 

ส่งผลงานค่ะ


Picture of วาศินี โสอุดม
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by วาศินี โสอุดม - Friday, 6 March 2020, 1:57 PM
 

สวยจ้าา

Picture of ศศิรินทร์ อินเขียว
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ศศิรินทร์ อินเขียว - Monday, 9 March 2020, 9:06 AM
 
ผลงานสวยค่ะ 
Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:56 AM
 

มีการเพิ่มเทคนิคบางส่วน โดยรวมดูใช้ได้นะคะ

Picture of ชลธิชา อุดทอง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ชลธิชา อุดทอง - Monday, 9 March 2020, 7:01 PM
 

สวยค่ะ

Picture of ภาคภูมิ แทนเคน
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภาคภูมิ แทนเคน - Monday, 9 March 2020, 7:37 PM
 

สวยครับ

Picture of ศศิธร กำเนิดสุข
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ศศิธร กำเนิดสุข - Thursday, 5 March 2020, 3:11 PM
 
ส่งงานค่ะ

Picture of ธเนศ คำลอย
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ธเนศ คำลอย - Friday, 6 March 2020, 2:21 PM
 

สวยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:56 AM
 

ลองใส่รายละเอียดและเพิ่มเติมวัตถุดูนะคะ

Picture of ภภัสสร ฝาชัยภูมิ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภภัสสร ฝาชัยภูมิ - Monday, 9 March 2020, 4:41 PM
 

สวยค่ะ

Picture of ชลธิชา อุดทอง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ชลธิชา อุดทอง - Monday, 9 March 2020, 6:55 PM
 

สวยมากค่ะ

Picture of ภภัสสร ฝาชัยภูมิ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภภัสสร ฝาชัยภูมิ - Thursday, 5 March 2020, 3:35 PM
 

ส่งผลงานค่ะ


Picture of ชลธิชา อุดทอง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ชลธิชา อุดทอง - Friday, 6 March 2020, 1:38 PM
 

สวยมากค่ะ

Picture of ธนโชติ โพธิ์อ่อง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ธนโชติ โพธิ์อ่อง - Friday, 6 March 2020, 2:37 PM
 

สวยดีครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:57 AM
 

ลองเพิ่มต้นไม้หรือเรื่องราวดูนะคะ โทนสีน่ารักดีค่ะ

Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Monday, 9 March 2020, 5:32 PM
 

สวยค่ะ

Picture of ภูวรินทร์ มีศรี
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภูวรินทร์ มีศรี - Thursday, 5 March 2020, 3:38 PM
 

ส่งผลงานครับ


Picture of ต้นน้ำ พิกุลศรี
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ต้นน้ำ พิกุลศรี - Friday, 6 March 2020, 1:35 PM
 

สวยมากครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:57 AM
 

ไม่แน่ใจว่าจะวาดภาพอะไร ลองใส่เนื้อหานะคะ

Picture of ต้นน้ำ พิกุลศรี
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ต้นน้ำ พิกุลศรี - Thursday, 5 March 2020, 3:39 PM
 

ส่งงานครับ


Picture of ภาคภูมิ แทนเคน
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภาคภูมิ แทนเคน - Friday, 6 March 2020, 1:21 PM
 
สวยงามครับ
Picture of ภูวรินทร์ มีศรี
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภูวรินทร์ มีศรี - Friday, 6 March 2020, 2:02 PM
 

สวยมากๆครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:57 AM
 

งานดูเรียบไปนะคะ ใส่เนื้อหานิดนึงค่ะ

Picture of พลอยชมภู บูชาบุญ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by พลอยชมภู บูชาบุญ - Thursday, 5 March 2020, 3:41 PM
 

ส่งผลงานค่ะ


Picture of จักรกฤษ ชำนาญหมอ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by จักรกฤษ ชำนาญหมอ - Friday, 6 March 2020, 2:40 PM
 

สวยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:58 AM
 

เพิ่มเนื้อหานิดนึงนะคะ

Picture of ชลธิชา อุดทอง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ชลธิชา อุดทอง - Monday, 9 March 2020, 6:59 PM
 

สวยค่ะ

Picture of ณัฐทิชา พินธุ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐทิชา พินธุ - Thursday, 5 March 2020, 3:43 PM
 

ส่งผลงานค่ะ


Picture of ณัฐติกาน หวางอุ้น
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐติกาน หวางอุ้น - Friday, 6 March 2020, 1:25 PM
 

สวยจ้าา

Picture of พลอยชมภู บูชาบุญ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by พลอยชมภู บูชาบุญ - Friday, 6 March 2020, 1:31 PM
 

สวยมากค่ะ

Picture of ชลธิชา อุดทอง
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ชลธิชา อุดทอง - Friday, 6 March 2020, 1:38 PM
 

สวยมากค่ะ

Picture of ศศิธร กำเนิดสุข
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ศศิธร กำเนิดสุข - Friday, 6 March 2020, 1:51 PM
 

สวยงามค่ะ

Picture of วาศินี โสอุดม
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by วาศินี โสอุดม - Friday, 6 March 2020, 1:58 PM
 

สวยอยู่นะ

Picture of ภูวรินทร์ มีศรี
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภูวรินทร์ มีศรี - Friday, 6 March 2020, 2:01 PM
 

สวยครับ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:58 AM
 

ใส่รายละเอียดส่วนที่เป็นใบไม้ กิ่งไม้ดูนะคะ

Picture of ณัฐทิชา พินธุ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐทิชา พินธุ - Wednesday, 11 March 2020, 9:07 AM
 

ได้ค่ะจะปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะ

Picture of ภภัสสร ฝาชัยภูมิ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ภภัสสร ฝาชัยภูมิ - Monday, 9 March 2020, 4:42 PM
 

สวยมากๆค่ะ

Picture of จักรกฤษ ชำนาญหมอ
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by จักรกฤษ ชำนาญหมอ - Thursday, 5 March 2020, 3:47 PM
 

ส่งผลงานครับ


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:59 AM
 

ควรใส่เนื้อหาเรื่องราวเพิ่มเติมครับ

Picture of ณัฐวุฒิ สุวรรณศร
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ณัฐวุฒิ สุวรรณศร - Thursday, 5 March 2020, 3:52 PM
 

ส่งผลงานครับ


Picture of พลอย เจริญพันธ์
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by พลอย เจริญพันธ์ - Friday, 6 March 2020, 2:27 PM
 

สวยค่ะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:59 AM
 

เพิ่มรายละเอียดของภาพอีกนิดค่ะ

Picture of ธเนศ คำลอย
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ธเนศ คำลอย - Thursday, 5 March 2020, 3:59 PM
 

ส่งผลงานครับ


Picture of วิภาดา วาสนา
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by วิภาดา วาสนา - Friday, 6 March 2020, 2:33 PM
 

สวยอยู่นะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by Nattaporn Aungpaporn - Monday, 9 March 2020, 10:59 AM
 

ใส่รายละเอียดดูนะคะ

Picture of ธเนศ คำลอย
ตอบ: ส่งผลงานชิ้นที่ 2 บ้านหนองแดน
by ธเนศ คำลอย - Thursday, 5 March 2020, 3:59 PM
 

ส่งผลงานครับ