ข่าวและประกาศ

ทักทาย

 
Picture of Nattaporn Aungpaporn
ทักทาย
by Nattaporn Aungpaporn - Friday, 3 July 2020, 3:51 PM
 

สวัสดีนักเรียนทุกคน การเริ่มต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นอย่างไรบ้าง

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ทักทาย
by Nattaporn Aungpaporn - Wednesday, 3 February 2021, 11:20 AM
 

ส่งงาน ด.ญ.ทิพวรรณ ศรีชนะ ป.5


Picture of ทิพวรรณ ศรีชนะ
ตอบ: ทักทาย
by ทิพวรรณ ศรีชนะ - Wednesday, 3 February 2021, 11:27 AM
 

งานหนูสวยไหมคะ

Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ทักทาย
by Nattaporn Aungpaporn - Wednesday, 3 February 2021, 11:22 AM
 

ด.ช.อนิรุท แก้วเข็ม


Picture of Nattaporn Aungpaporn
ตอบ: ทักทาย
by Nattaporn Aungpaporn - Wednesday, 3 February 2021, 11:23 AM
 

ด.ญ.เสาวดี ครุฑเกษม


Picture of จิรายุ จบหิมเวศน์
ตอบ: ทักทาย
by จิรายุ จบหิมเวศน์ - Monday, 8 February 2021, 2:25 PM
 

ถาพไทยประเพณี


Picture of ฑีรพัฒน์ เลิศสมจิตร
ตอบ: ทักทาย
by ฑีรพัฒน์ เลิศสมจิตร - Monday, 8 February 2021, 2:29 PM
 

ภาพไทยประเภณี


Picture of ภาณุพงศ์ ถินแพ
ตอบ: ทักทาย
by ภาณุพงศ์ ถินแพ - Monday, 15 February 2021, 2:19 PM
 

ภาพไทยประเพณีของเด็กชายภาณุพงศ์ ถินแพครับ